Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

SEGMENT INFORMATION (Details)

v3.8.0.1
SEGMENT INFORMATION (Details) - USD ($)
3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 31, 2017
Sep. 30, 2017
Jun. 30, 2017
Mar. 31, 2017
Dec. 31, 2016
Sep. 30, 2016
Jun. 30, 2016
Dec. 31, 2016
Dec. 31, 2017
Revenues $ 10,946,738 $ 10,050,192 $ 9,464,951 $ 7,824,495 $ 7,022,330 $ 4,990,813 $ 3,974,043 $ 15,987,186 $ 38,286,376
Profit (Loss) 1,318,899 $ 1,217,918 $ 1,312,647 $ 600,071 608,896 $ 74,452 $ (605,295) 78,053 4,449,535
Long-lived assets 17,279,991       15,405,033     15,405,033 17,279,991
Canada                  
Revenues               3,962,774 7,490,252
Profit (Loss)               (356,623) (189,865)
Long-lived assets 1,508,943       982,124     982,124 1,508,943
United States                  
Revenues               12,024,412 30,796,124
Profit (Loss)               434,676 4,639,399
Long-lived assets $ 15,771,048       $ 14,422,909     $ 14,422,909 $ 15,771,048